Vi bygger vores liv på fiktioner

The Affair

Kan ses på Viaplay

Parforhold, familierelationer, svigt og utroskab er nogle af de nøgleord, man kan bruge til at beskrive tv-serien The Affair. Men over hele tv-serien svæver spørgsmålet om, hvordan vi erfarer, hvad vi erfarer, og hvordan vi forskyder vores erfaringer i deres egen eftertid. The Affair er fuld af konflikt, vrede og kærlighed, men tv-serien spørger først og fremmest, om det, vi selv har oplevet som sandt, faktisk kan kaldes for sandhed, og den viser, hvordan vi bygger vores liv på forestillinger, på fiktioner.

Under en sommerferie på den amerikanske østkyst væves to familiehistorier uløseligt sammen i The Affair.

Den ene part er Solloway-familien. De bor i New York, hvor familiens far, Noah, arbejder som high school-lærer og bijobber som forfatter uden den store succes. Familiens mor, Helen, har en butik. Sammen har Noah og Helen fire børn. En sommer tager familien på ferie ved kysten, hvor Helens velhavende familie har en luksuriøs ejendom.

En dag spiser Solloway-familien på den lokale restaurant The Lobster Roll, hvor servitricen Alison, der ligeledes er gift (ind Lockhart-familien), bliver viklet ind i byfamiliens liv. Først og fremmest i Noahs, senere i resten af familiens. For Noah og Alison indleder snart en affære, der får store konsekvenser for dem selv og deres familier. Men er det Noah eller Alison, der har taget initiativet til affæren?

Det får vi aldrig rigtigt afklaret, men det er heller ikke i tv-seriens interesse at gøre. For den er fortalt på den måde, at hvert afsnit består af to eller flere dele, der hver især udlægger hændelserne set fra forskellige karakterers synsvinkler – i første sæson Noahs og Alisons. Med denne eksplicitte opdeling får vi som seere nogle af de samme situationer at se flere gange, men fra forskellige perspektiver. Og hurtigt bliver det tydeligt, at vores erfaringer og erindringer om de samme situationer kan være meget forskellige og gøre det vanskeligt at sige, hvad sandheden bag situationen egentlig er. Hvis en sådan sandhed overhovedet findes?

Erfaringer af det samme kan være forskellige

Det fortælletekniske greb er virkningsfuldt. Erfaringsforskellene kan handle om alt fra farven på en beklædningsgenstand over ordlyd og intonation i karakterernes ytringer til faktiske handlinger. Grebet er markant, og pointen er klar: Vi oplever virkeligheden forskelligt, og hvem der husker korrekt, er nok ofte mere komplekst at svare på, end vi umiddelbart går og tror. Det betyder ikke, at der ikke findes sandheder. Serien understreger snarere, at vores oplevelser af, hvad der er sandt, kan være forskellige.

Dette er en interessant pointe, som kan være gavnlig at minde sig selv om. For forskellige mennesker kan samme ord betyde forskellige ting. Både kontekstuelle forhold som tid og sted kan have betydning for, hvordan vi opfatter andres ord og handlinger, ligesom de kan betones på forskellige måder. Vores eget mindset i situationen kan ligeledes påvirke vores oplevelse af den.

Seriens ”han sagde/hun sagde”-format er en leg med fortællevinklen, som sjældent er set i så eksplicit grad i tv-seriebranchen, men det er en god påmindelse om, at også tv-seriefortællere kan være ”upålidelige”.

Findes der én sandhed bag vores oplevelser?

Inden for litteraturteorien er diskussionen om ”upålidelige fortællere” årelang. Denne anbefaling skal ikke ende i en litterær analyse, men begrebet er interessant at se på i forbindelse med The Affair.

Når en fortæller er upålidelig, betyder det i litteraturteorien, at denne enten udtrykker sig i strid med sandheden eller udviser en tvivlsom moral. I The Affair modsiger fortællerne ofte hinanden og fremstiller vidt forskellige oplevelser af samme situationer. Derfor ved vi som seere ikke, hvad sandheden bag fremstillingerne er, og vi bliver i tvivl om, hvorvidt nogen af karaktererne overhovedet er i stand til at fortælle sandheden objektivt – for er nogen af os egentlig det?

The Affair er god underholdning, om end den til tider kan blive rigeligt ”soapet”. Og så ansporer den til refleksion over, hvordan vi oplever verden omkring os forskelligt og derfor bliver nødt til at tale sammen om, hvordan vi oplever den. For oplevelsen har betydning for vores erindringer, og de vil formentligt kun komme til at forskyde sig stadigt mere med tiden.

Når vi tænker tilbage på erfaringer, og når vi italesætter dem, skaber vi historier, og de historier stemmer ikke nødvendigvis overens med andre menneskers oplevelser af og historier om samme situation – de kan for dem være lige så sande, som vi mener, at vores er. Eller usande for den sags skyld.

Således omgiver vi os med vores egne og andres fiktioner, og således bygger vi vores liv på dem.

Del din oplevelse med os

Kender du andre værker, der kom som The Affair, og sætter fokus på vores forskellige oplevelser af samme verden? Så del gerne dine tanker med os i en kommentar nedenfor, i en mail eller skriv til os via vores sociale medier.

Abonner
Få en notifikation når...
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer