Hvorfor Virkelig Fiktion?

Vi vil gøre fiktionskunsten mere tilgængelig for et bredere publikum. Fordi vi tror på, at den kan gøre os klogere på os selv og på hinanden – vi tror på, at fiktionens fortællinger kan hjælpe os med at få det bedre personligt og i verden.

Fiktionskunsten har et stort potentiale, men den har trange kår! Måske fordi fiktion pr. definition er usand, i den forstand at fiktive fortællinger ikke refererer direkte til virkeligheden, men “blot” er fundet på.

Men hvor videnskaben er optaget af det lovmæssige, kan fiktionskunstens former give indsigt i det individuelle og subjektive og med et særligt sprog sætte ord på tilværelsens komplekse erfaringer og sammensatte følelser. Derfor kan fiktion engagere os i andre menneskers tanker og livsvilkår og i mere eller mindre ukendte kulturer, sociale miljøer, personlige perspektiver og fantasier.

Men selvom der i århundreder har været argumenter for fiktionskunstens eksistentialistiske, kognitive og sociale potentiale, har det hidtil ikke været muligt at måle og veje fiktionens eksakte værdi og dermed føre bevis for dens betydning for os mennesker. Det er en ulempe i samtidens kompetencefokuserede præstationssamfund – og særligt i et lille sprogområde som det danske.

Her har fiktionskunsten brug for støtte og prioritering for at kunne være en kulturbærende faktor. Og det vil vi gerne kæmpe for. For vi tror på, at fiktionen kan oplyse os og starte vigtige samtaler mellem mennesker. Den kan give os et sprog til at tale sammen om tilværelsens komplekse emner, give os indsigt i andre menneskers erfaringer og perspektiver, og den kan bringe os sammen i fællesskaber. Fiktion og virkelighed er ikke to modsatrettede ting. Virkeligheden påvirker fiktionen, ligesom fiktionen påvirker virkeligheden.

For at anskueliggøre hvad vi mener, fiktionen kan, beskriver vi nedenfor fiktionens rum: et fordybelsesrum, et refleksionsrum og et samtalerum.

Fiktionens rum

Fordybelsesrummet

Fiktionen tilbyder et rum til fordybelse. Når vi læser en bog, ser et afsnit af en tv-serie, en film, hører musik eller går en tur på museum, kan vi føle os opslugt eller fortryllet af fiktionens sprog, karakterer, handling eller verden.

Fiktionens fortryllelse er en affektiv oplevelse, der kan tage form af behagelig selvforglemmelse, gådefuld nydelse eller fungere som afslappende eskapisme fra en travl hverdag og resultere i fysiske reaktioner og nye tanker.

Fiktionen kan nemlig behandle virkeligheden og beskrive fx sociale miljøer og fænomener på måder, der får os til at se, høre og handle anderledes, når vi returnerer til virkeligheden efter fiktionsfortryllelsen.

Refleksionsrum

Vi mennesker har altid delt og øget vores viden om verden ved at fortælle hinanden historier om vores erfaringer i den. Én måde at fortælle på er ved at “fiktionalisere”

At fiktionalisere er en kognitiv kapacitet forbeholdt mennesket – det er evnen til at forestille sig, hvordan noget kunne have været – og måske er.

Selvom fiktion pr. definition ikke behøver forholde sig til virkeligheden, handler den ofte om virkelige fænomener og inviterer læseren til at reflektere over almenmenneskelige temaer og til at leve sig ind i og reflektere over andre menneskers tanker, perspektiver og livsvilkår. Fiktionen engagerer os følelsesmæssigt og får os til at reflektere og kan derfor udvide vores bevidsthed. Ikke på trods af at det er fiktion, men fordi det er fiktion.

Samtalerum

Fiktionskunst er flerstemmigt, komplekst og omhandler ofte almenmenneskelige og eksistentielle temaer.

Fiktionen gør temaerne til konkrete samtaleemner, og dens karakterer bliver med tiden fælles bekendte for os, der har læst den bog eller set den tv-serie eller film, som karaktererne optræder i.
Fiktionskunsten er dermed et godt udgangspunkt for samtaler, og den tilbyder os tilmed et sprog til at tale om små såvel som store emner, hverdagslige eller tabuiserede, på et oplyst grundlag.

Vi arrangerer sociale arrangementer og fællesskaber for at skabe rum til samtalerne om fiktionsværker og deres temaer.

Fiktionens styrker

Hvor videnskaben er optaget af det lovmæssige, kan fiktionskunstens former give indsigt i det individuelle og subjektive og med et særligt sprog sætte ord på tilværelsens komplekse erfaringer og sammensatte følelser. Derfor kan fiktion engagere os i andre menneskers tanker og livsvilkår og i mere eller mindre ukendte kulturer, sociale miljøer, personlige perspektiver og fantasier.

Fiktionens virkemidler inviterer til indlevelse og engagerer os følelsesmæssigt. Vi griner og græder med karaktererne og som reaktion på fortællingens begivenheder.

Selvom vi ved, at fiktive karakterer og begivenheder ikke er virkelige, kan vores følelser for dem godt være virkelige.

Derfor kan fiktion få os til at reflektere. Derfor kan den rykke ved vores bevidsthed. Ikke på trods af at det er fiktion, og derfor pr. definition ikke-virkeligt, men fordi det er fiktion.

Hvad er du på udkig efter?

Vi anbefaler skønlitteratur og tv-serier. Bliv inspireret til din næste fiktionsoplevelse, eller deltag i vores arrangementer for at begynde samtalen med andre om værkerne og deres temaer.

Litterære anbefalinger

Vores litterære anbefalinger præsenterer dig for nye værker og gør din vej ind i dem nemmere. Vi håber, du vil læse med!

Serie-anbefalinger

Tv-seriers format egner sig til komplicerede fortællinger og komplekse karakterer. Vi anbefaler dig de største serieoplevelser.

Film-anbefalinger

Film kan med sine virkemidler skabe fiktive universer, der kan forandre os. Vi præsenterer dig for film, der kan netop det.

Vores arrangementer

Vi afholder arrangementer og starter samtaler om fiktionskunsten. Med udgangspunkt i kunsten taler vi sammen om tilværelsens komplekse emner.

Vi inviterer til højtlæsninger, oplæsninger og samtaler med forfattere, instruktører, skuespillere og forskere. For når vi læser sammen og taler med hinanden om det kunsten beskæftiger sig med, hjælper vi hinanden med at få andre perspektiver på dens temaer.

På den måde starter vi samtaler om de pågældende temaer og bidrager til, at vi bliver klogere på kunsten, på os selv og på hinanden.

Så hold øje med vores arrangementer, så du ikke går glip af en god oplevelse og en oplysende samtale!